Dirigenten

foto Jack OttenJack Otten

Sinds 2009 is Jack Otten de muzikaal leider van Harmonie Asterius. Jack Otten werd in 1959 geboren in Kerkrade. Met het behalen van het Docerend Musicus diploma hoorn bij Piet Reijnen, rondde hij in 1985 deze studie af in Maastricht. Vervolgens richtte hij zich op zijn inmiddels gestarte studie HaFa-directie bij Rien Rats, Sef Pijpers sr. en Jo Conjaerts.

Inmiddels zette hij de eerste schreden als dirigent bij kleinere orkesten in Limburg en Duitsland. In 1987 behaalde hij zijn diploma HaFa-directie en studeerde vervolgens nog 2 jaar orkestdirectie bij Anton Kersjes.

Onder leiding van Jack is het orkest duidelijk gegroeid in muzikaliteit. Zijn heldere visie weet hij op de leden goed over te brengen. Op die manier haalt hij het beste in de muzikanten naar boven. Keer op keer kijken de Asterianen terug op weer een geslaagd concert met een gevarieerd programma. In november 2015 is het harmonieorkest onder leiding van Jack voor het eerst in lange tijd op concours gegaan. Hierbij werd promotie behaald naar de tweede divisie. Samen met het orkest werkt Jack naar dit niveau toe.

Ook het opleidingsorkest van Asterius staat op dit moment onder leiding van Jack; zo wordt mogelijke doorstroom naar het harmonieorkest goed in de gaten gehouden.

Marly Sengers

Marly Sengers (1993) staat sinds september 2022 voor zowel in het instapensemble als het opleidingsorkest van Asterius. Ze speelt al ruim 20 jaar dwarsfluit, wat ze ook heeft uitgebreid met piccolo en altfluit. Na haar studie Algemene Cultuurwetenschappen in Tilburg verhuisde ze naar Leuven (België) om daar een master Cultural Studies en master Musicology te te behalen. In haar studententijd werkte ze bij de muziekbibliotheek voor muziek na 1950 (MATRIX).

Ze werkt momenteel als teamleider en programmamaker Bibliotheek De Kempen. Daarnaast verzorgt ze muziekgeschiedeniscolleges en dirigeert ze – naast het instapensemble en het opleidingsorkest van Asterius – ook de opleidingsharmonie van Pro Honore Et Virtute uit Son en Breugel. Verder is ze actief in de commissie Blaasmuziek van de Brabantse Bond van Muziekgezelschappen en volgt ze directielessen bij Alex Schillings.