Dirigenten

Sinds 2009 is Jack Otten de muzikaal leider
van Harmonie Asterius. Jack Otten werd in 1959 geboren in Kerkrade. Met het
behalen van het Docerend Musicus diploma hoorn bij Piet Reijnen, rondde hij in
1985 deze studie af in Maastricht. Vervolgens richtte hij zich op zijn
inmiddels gestarte studie HaFa-directie bij Rien Rats, Sef Pijpers sr. en Jo
Conjaerts.

Inmiddels zette hij de eerste schreden als
dirigent bij kleinere orkesten in Limburg en Duitsland. In 1987 behaalde hij
zijn diploma HaFa-directie en studeerde vervolgens nog 2 jaar orkestdirectie
bij Anton Kersjes.

Onder leiding van Jack is het orkest duidelijk
gegroeid in muzikaliteit. Zijn heldere visie weet hij op de leden goed over te
brengen. Op die manier haalt hij het beste in de muzikanten naar boven. Keer op
keer kijken de Asterianen terug op weer een geslaagd concert met een gevarieerd
programma. 

Naast Harmonie Asterius dirigeert Jack ook
bij Harmonie l