Donateurs

Het is niet goedkoop om instrumenten te kopen en te onderhouden, bladmuziek aan te schaffen, (jonge) muzikanten op te leiden, dirigenten te betalen en de huur te voldoen. Nieuwe donateurs zijn daarom van harte welkom.

U kunt uw betrokkenheid bij een van Oisterwijks oudste verenigingen kenbaar maken door donateur te worden. Dit kan vanaf € 10,– per jaar, maar meer mag natuurlijk ook. U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN-rekeningnummer 13 89 02 267 t.n.v. Kon. Ver. Soc. Harmonie Asterius o.v.v. ‘’donatie”.